ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРЕЈАЧИ

АВТОМАТСКО СЕЧЕЊЕ НА ЦЕВКИ

Автоматско сечење на прави цевки

ЕЛЕКТРИЧНО ЖАРЕЊЕ

Термичка обработка на дел од грејниот елемент помеѓу две електроди.

ЗАВАРУВАЊЕ НА ПИН НА НАМОТКА

Решение за заварување на пин на намотка.

ЗАВАРУВАЊЕ НА ПИН НА НАМОТКА И ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗАПТИВКА

Решение за заварување на пин на намотка.

ЗАПЕЧАТУВАЊЕ

Комплетен сет на алати и компоненти за запечатување.

ИНДУКЦИСКО ЖАРЕЊЕ

Уред дизајниран за жарење на аустенитни не'рѓосувачки челици и бакар со помош на индукција.

КЕРТРИЏИ И ГРЕЈНИ ЕЛЕМЕНТИ СО СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА

Машини за полнење со MgO на кертриџи со голема снага.

МАШИНА ЗА ИЗДОЛЖУВАЊЕ СО ВАЛАЊЕ

Враќање на разликата во должината кај грејниот елемент со издолжување

МАШИНА ЗА ИСТЕГНУВАЊЕ

Алтернатива на машината за издолжување со валање.

МАШИНА ЗА НАМОТКИ

Автоматска машина за намотки

МАШИНА ЗА СВИТКУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИ СО СРМА

Широк спектар на машини за свиткување на грејни елементи со срма.

МАШИНА ЗА СПИРАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Дигитално контролирани машини за спирално виткање.

МИКРО ЦЕВЧЕСТИ ГРЕЈНИ ЕЛЕМЕНТИ

Специјални машини за полнење со MgO прев.

ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗАПТИВКА НА ПИН

Машини за поставување на заптивка на пин.

ПОСТАВУВАЊЕ НА СРМА

Машина за поставување на срма врз цевка или грејни елементи.

РАЧНО СЕЧЕЊЕ НА ЦЕВКИ

Машини за рачно сечење на прави цевки.

РЕДУКТОР СО ВАЛАЊЕ

Дизајниран за намалување на дијаметарот на грејниот елемент.

СЕЧЕЊЕ НА ЦЕВКА ВО КОТУР

Сечење на цевка во котур (калем).

СТАНДАРДНИ ЦЕВЧЕСТИ ГРЕЈНИ ЕЛЕМЕНТИ

Машини за полнење на цевни грејни елементи со прав од MgO.

УНИВЕРЗАЛНА МАШИНА ЗА СВИТКУВАЊЕ

Дигитално контролирана универзална машина за свиткување.

УРЕД ЗА ВНЕСУВАЊЕ И ИЗНЕСУВАЊЕ

Дизајниран да обезбеди непречено внесување и изнесување.

УРЕД ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ

Може да се инсталира во линија со редукторот со валање.

ЧИСТЕЊЕ НА НАМОТКИ

Биоразградлив чистач за намотки

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108