ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРЕЈАЧИ

Ние нудиме широк спектар на машини за свиткување на грејни елементи со срма. Овие модели се погодни за мали производни количини и поседуваат широк спектар на форми и дијаметри како за стандардни грејни елементи така и за елементи со срма. Елементите се поставуваат рачно на местото за свиткување.

Машината за свиткување на грејни елементи со срма претставува совршена мешавина од ефективна цена, перформанси и флексибилност за да одговорат на потребите при производсто на мали до средни количини на грејни елементи. Аголот на свиткување и другите параметри се програмираат од операторот рачно во оперативниот систем и се зачувуваат директно на машината.

Лесниот кориснички интерфејс со широк спектар на функции овозможува подесување според современите стандарди во производството на грејни елементи со срма со помош на оваа машина. Операторот може да ја промени формата, должината, радиусот на свиткување, дијаметарот и типот на грејниот елемент дали тој ќе биде стандарден или со срма.

Назад

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108