ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРЕЈАЧИ

Уредот за означување моње да се инсталитра во линија со редукторот со валање за да ги означи грејните елементи со потребни податоци, како напон [V] и снага [W].

Валјакот со ознаки лесно се отстранува и заменува. Достапни се два модели и тоа за означување на одредена позиција или со возможност за програмирање на позицијата вдолж елементот.

Назад

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108