ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРЕЈАЧИ

Имајќи долгогодишно искуство при подготовка на намотки можеме да предложиме повеќе решенија за заварување на пин на намотка.

Во согласност со потребните производни количини, овие уреди имаат единици за заварување на пин на намотка и поставување на заптивка на пин со рачна, полуавтоматска и автоматска функција.

Рачните и полуавтоматски модели се најпогодни за мали до средни количини на производство. Производните перформанси на рачните уреди вообичаено зависат од вештината на операторот додека предноста на полуавтоматскиот уред за заварување на пин на намотка е во тоа што квалитетот на заварувањето повеќе не зависи од вештината на операторот.

Назад

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108