ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРЕЈАЧИ

Автоматската машина за намотки се карактеризира со стабилност на брзината, лесно користење и одржување како и прецизност на мотање и подобрено решение за сечење што овозможува високи перформанси при намотување (мотање) во согласност со последните стандарди за квалитет.

Комплетно дигитални и автоматизирани, овие машини се дизајнирани да решат одреден број на проблеми поврзани со традиционалниот начин на содавање на намотки како што се:

  • непостојана брзина при намотување поради користење на еден мотор за сите операции;
  • долго време на подесување како и потреба од вешт оператор на машината;
  • непостојана оотпорност (омажа) кај готовиот производ (намотка / федер) поради непостојаност на брзината и затегнатоста на жицата;
  • потешкотии да се зачува производот без деформации на краевите поради свиткување при сечење;

Назад

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108