ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРЕЈАЧИ

Оваа машина е дизајнирана за жарење на аустенитни не'рѓосувачки челици и бакар со помош на индукција. Внесувањето на елементот е рачно или автоматско.

Машината е снабдена со комора за ладење која може да се исполни со инертен гас за прекривање кога има потреба од сјајно жарење.

Индукцискиот калем за сјајно жарење може да се користи на следните два начини:

  • Индукциско жарење на одредено место: процесот е сличен со процесот на електрично жарење на одредено место со тоа што индукцискиот процес е побрз. Машината лесно се програмира да жари на повеќе места на елементот.
  • Целосно жарење: во овој случај машината го жари елементот по целата должина, одбегнувајќи ги ладните делови.

Предности на овој систем се тоа што се заштедува електрична енергија со тоа што машината е пуштена само кога се користи и возможноста за целосно жарење при големи брзини.

Ова решение за жарење на одредено место е дефинирано со голема прецизност при термичката обработка што обезбедува висока ефикасност при виткање кај производство со мали количини.

Назад

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108