ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРЕЈАЧИ

Дигитално контролираната универзална машина за свиткување е програмабилна и користејќи една или две единици за свитување е способна за свиткување на грејни елементи по една или повеќе рамнини во автоматизиран процес во различни облици, големини и агли.

Со нашата машина возможно е да:

  • свиткате грејни елементи со различни должини со возможност за програмирање на толеранцијата на секој дел од грејниот елемент посебно (со прецизно димензионирање на елементите еден по еден).
  • свиткате до 4 грејни елементи со должинска толеранција од +/- 1мм наеднаш во зависност од дијаметарот (без прецизно мерење).
  • постигнете различен радиус на свиткување со софтверот за создавање на криви.
  • ги зачувате податоците за елеастичност и факторот на истегнување при свиткување во однос на дијаметарот, типот на материјал и радиусот на свиткување.
  • ги програмирате и спроведете, второстепените свиткувања, како и оние свиткувања кои не може да се направат во автоматскиот циклус.
  • зачувате до 10.000 програми со едноставно и брзо машинско програмирање.
  • видите 3D претстава на различни фази од свиткувањето, па дури и да ја претставите издржливоста на свитканите места како проверка за исправноста на програмирањето.

Кога се работи за мали до средни производни количини важно е да имате возможност за брзо и лесно подесување на формите и дијаметрите на различни грејни елементи, како и возможност да ги зачувате програмите за свиткување.

Оваа машина е дизајнирана така да овозможи производство и на само еден грејач (греен елемент) со исправни димензии, толеранции и агли на свиткување, така да нема потреба од проби (тестирање) на исправноста на свиткувањето.

Назад

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108