ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРЕЈАЧИ

Машина дизајнирана да го намали дијаметарот на грејниот елемент, а со тоа и да го набие MgO правот во цевката.

  • Оваа машина се испорачува или со валјаци од челик за алат или валјаци од волфрам карбид.
  • Секој пар на валјаци е движен од мотор/(систем од запчаници за зфолемување на снагата). Возможност за единечен фреквентен инвертер за секој пар валјаци (ролни).
  • Патентираните профили на нашите валјаци (ролни) се дизајнирани да се избегне „набирање“ кое вообичаено се создава на краевите на елементот.

Назад

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108