ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРЕЈАЧИ

Машините за составување на заптивни пинови се дизајнирани за поставување на пластична заптивка на долната приклучна иглица (пин). Дизајнирани се да го подобрат процесот на производство заедно со модерните производствени потреби. Овие машини се најпогодни при користење на рачни или полуавтоматски машини за заварување на иглички на намотките.

Машините за составување на заптивни пинови се достапни во две верзии:

  • автоматска: тоа е електро пневматски уред кој автоматски поставува пластични заптивки на долниот пин. Автоматскиот тресач и поставувач на пластични заптивки има потреба од присуство на оператор само за надополнување на поставувачот или за евентуално отстранување на заглавени заптивки.
  • рачна: тоа е електро пневматски уред, со рачно надоплонување, кој автоматски ги поставува заптивките на долниот пин.

Назад

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108