ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРЕЈАЧИ

Мешајќи го квалитетот, високите стандарди и новите технологии донесовме совршенство во производството на машини за сечење на прави цевки.

Нашите машини за автоматско сечење на прави цевки се најпогодни за мали до средни количини на производсто и се идеални за целосна оптимизација на ефикасноста во производството во смисла на брзина и искористеност (намалена количина на отпад).

Назад

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108