ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРЕЈАЧИ

Главна функција на оваа машина е да ја измери точната должина на цевката на грејниот елемент на излез од редукторот со валање и да ја врати потребната должина со помош на издолжување со валање. Ова издолжување со електронски контролирана редукција со втор дијаметар.

Оваа редукција со втор дијаметар може да се спроведи по целата должина на грејниот елемент освен во програмираните крајни делови (заштитни зони)

Назад

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108