МАТЕРИЈАЛИ СО ВИСОКА ОТПОРНОСТ
ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

KANTHAL A1 - 0.18mm [33GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.226mm [31GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.25mm [30GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.287mm [29GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.2mm [32GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.32mm [28GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.361mm [27GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.404mm [26GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.51mm [24GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.13mm [36GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.16mm [34GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.4 x 0.1 mm

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.5 x 0.1 mm

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.6 x 0.1 mm

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.64mm [22GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.7 x 0.1 mm

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.8 x 0.1 mm

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.81mm [GA20]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 0.9 x 0.1 mm

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 1.02mm [18GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

KANTHAL A1 - 1.29mm [16GA]

Феритна легура на железо-хром-алуминиум (легура FeCrAl)

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108